Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 486/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnie z 2018-04-24

I C 906/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

sprzedaż energii elektrycznej, termin przedawnienia, zarzut przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • sprzedaż energii elektrycznej, zapłata za dostarczoną energię, wysokość wynagrodzenia kuratorów, miejsce pobytów, termin przedawnienia, nota odsetkowa, strona w sprawie, kwota z zaliczki, zapłata o kwotę, fakt zrzeczenia, zarzut przedawnienia, świadczenie usług przesyłowych, wynagrodzenie i zwrot wydatków, energia elektryczna do lokalu, dostarczona energia elektryczna, termin dwuletni, roszczenie, stawka minimalna wynagrodzenia radcy, minimalne wynagrodzenie radcy prawne, zapłata od kwot
Zobacz»

V C 339/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, dekoder, termin przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, pozwany, kodowany program telewizyjny, roszczenie, umowa, zarzut przedawnienia, usługa polegająca na udostępnianiu, zarzut przedawnienia roszczenia, termin zapłaty kary umownej, program telewizyjny i radiowy, wcześniejsze rozwiązanie, pozwana kara umowna, dokument płatniczy, sprzeciw, rejonowy lublin, łącząca strona, przedterminowe rozwiązanie
Zobacz»

X Ga 146/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, termin przedawnienia, energia elektryczna, bezpodstawne wzbogacenie, wymagalność roszczenia, mnożna, działalność gospodarcza, zarzut przedawnienia, rejonowy poznań, zwrot nienależnego świadczenia, pozwany, początek biegu terminu przedawnienia, dostarczanie energii elektrycznej, roszczenie o zwrot nienależne, charakter gospodarczy, przedsiębiorca, przedawnienie roszczenia powódki, przekroczenie mocy, zakład powódki, nadpłata
Zobacz»

XIII GC 1977/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 października 2016

Data publikacji: 17 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odzyskiwanie należności, sprzedaż, termin przedawnienia, zakres działalności przedsiębiorstwa, roszczenie, faktura, metal, wierzytelność, materiał metalowy, sprzedaż hurtowa wyrobów, transakcja handlowa, rura, termin zapłaty w transakcjach, opóźnienie w uiszczeniu, blacha aluminiowa, dawność, uiszczenie ceny sprzedaży, przedawnienie roszczeń, wyrób metalowy, kątownik
Zobacz»

XVI C 1086/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 28 października 2016

Data publikacji: 8 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedawca, rata, kredyt konsumencki, termin przedawnienia, ogólny warunek sprzedaży, ogólny warunek umowy, wpłata miesięczna, zakres działalności przedsiębiorstwa, roszczenie, cena, umowa sprzedaży, system wpłat, wierzytelność, pozwany, termin płatności, zarzut przedawnienia, sfinansowanie, bank, przedawnienie roszczeń, towar
Zobacz»

XII Ga 277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 lipca 2013

Data publikacji: 29 października 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, pozwany, zapłata za materiały, odstąpienie od umowy, rejonowy gdańsk, północ, rękojmia za wady rzeczy, strona powodowa, spękanie, roszczenie, materiały budowlane, pisma procesowe, umowa sprzedaży, bieg przedawnienia roszczenia powódki, zdanie sądu rejonowego, niewłaściwe uznanie długu, materiał faktyczny i dowodowy, realizacja uprawnienia, uprawnienie wynikające z rękojmi, termin płatności
Zobacz»

VIII C 3234/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia, wystawienie noty obciążeniowej, świadczeniodawca, usługodawca, pozwany, fundusz sekurytyzacyjny, postanowienie cennika, zerwanie warunków promocji, umowa o świadczenie usługi, promocja, bieżące rozliczenie, umowa, sposób naliczenia kary, fundusz inwestycyjny, dokument sprzedaży, regulamin świadczenia usługi, umowa o przelew wierzytelności, termin przedawnienia
Zobacz»

V GC 322/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 10 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie główne, termin przedawnienia, termin ogólny, roszczenie, produkt spożywczy, działalność gospodarcza, sprzedaż produktu, pokolenie, sprzedawca, roszczenie o odsetki, odsetka za opóźnienie skapitalizowana, zakresu przedsiębiorstw, sprzedaż, upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, maj, pozwany zarzut przedawnienia, roszczenie akcesoryjne, przedawnienie trzyletnie, uregulowanie ustawowe
Zobacz»

I C 371/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krośnie

Data orzeczenia: 9 maja 2016

Data publikacji: 16 września 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, wcześniejsze rozwiązanie umowy, zarzut przedawnienia, umowa abonencka, świadczenie okresowe, zmiana wierzyciela, termin przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, przedawnienie roszczeń, charakter okresowy, fundusz inwestycyjny, roszczenie, prowadzona działalność gospodarcza, wierzytelność, dzień sporządzenia pozwu, bieżące rozliczenie, przedawnienie przed upływem, siedziba, sprzeciw od nakazu zapłaty, niezapłacone należności
Zobacz»

I ACa 294/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 6 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie, dłużnik, roszczenie odszkodowawcze, termin przedawnienia, zawezwanie do próby ugodowej, bieg terminu przedawnienia, energia elektryczna, przerwanie biegu, warszawa, obowiązek informacyjny, pozwany, przedawnienie roszczeń, stan wymagalności, wierzyciel, zarzut przedawnienia, opłata przesyłowa, strona powodowa, zdanie drugie, oznaczenie świadczeń, ilość energii
Zobacz»

I C 2522/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, nota obciążeniowa, dokument księgowy, letni termin przedawnienia, dekoder, kodeks cywilny, pakiet, wierzyciel pierwotny, zmiana wierzyciela, termin przedawnienia, charakter umowy, umowa, wierzytelność, usługodawca, usługa telewizyjna, kara w wysokości ulgi, rozumienie artykułów, pozwany
Zobacz»

X C 1107/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 23 października 2015

Data publikacji: 16 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia, zarzut przedawnienia roszczenia, termin przedawnienia, prawo telekomunikacyjne, zasilenie, pozwany, anulowanie, pierwotny wierzyciel, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, lublin, poprzednik prawny powodów, roszczenie, warunki umowy, zasilanie konta, świadczenie główne wraz, umowa, rejonowy lublin, świadczenie okresowe, zachowanie aktywności
Zobacz»

IX GC 60/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, termin przedawnienia, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, sprzedawca, sprzedaż, pozwany, kserokopia, przedawnienie roszczenia, początek biegów, przerwa biegu przedawnienia, roszczenie strony powodowej, zakres działalności, otrzymanie towaru, sprzeciw, pozew przez stronę powodową, moc dowodowa dokumentu prywatnego, kodeks, odbiór faktury, pełnomocnik procesowy
Zobacz»

I C 78/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa abonencka, nota obciążeniowa, roszczenie, okres podstawowy, kara za brak, brak zwrotu, zwrot sprzętu, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, wierzytelność, kara umowna za rozwiązanie, łaska, wypowiedziana umowa, abonent, dekoder, przedawnienie roszczeń, umowa, pozwany, poprzedni wierzyciel, roszczenie główne
Zobacz»

I C 111/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nielegalny pobór energii elektrycznej, pobór energii elektrycznej, roszczenie o naprawienia szkody, roszczenie, przedawnienie roszczeń, strona pozwana skutecznie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, szkoda wynikła ze zbrodni, czyny niedozwolone, przestępstwo, uzyskanie wiedzy, zapłata odszkodowania, roszczenie stanów, ograniczona inicjatywa dowodowa, termin przedawnienia, umowa przelewu wierzytelności, płatność rachunków, wierzytelność w drodze umowy, udowodnienie, osoba obowiązana
Zobacz»

VIII C 529/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 23 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pierwotny wierzyciel, zarzut przedawnienia, dekoder, fundusz sekurytyzacyjny, kara za zerwanie, świadczeniodawca, termin płatności, fundusz inwestycyjny, warunek promocji, termin przedawnienia, kserokopia, cennik, nota obciążeniowa, pozwany, umowa o świadczenie usługi, pozwana nota obciążeniowa, umowa o przelew wierzytelności, promocja, umowa, sprzeciw
Zobacz»

VIII C 1076/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 września 2017

Data publikacji: 18 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, abonent, termin przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, fundusz sekurytyzacyjny, roszczenie, załącznik do umowy cesji, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze, umowa cesji wierzytelności, nota obciążeniowa, zarzut przedawnienia roszczenia, przerwanie przedawnienia, umowa, upust, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, lublin, pozwany, operator
Zobacz»

V ACa 115/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 11 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, umowa dzierżawy, roszczenie, przedmiot dzierżawy, roszczenie dzierżawcy, umowa sprzedaży, termin przedawnienia, stosunek dzierżawy, termin przedawnienia roszczenia, pozwany, roszczenie powodów, dzień zwrotu, wypowiedzenie, umowa sprzedaży majątku, prawo podmiotowe, gospodarowanie zasobami, nadużycie przez pozwanego prawa, zwrot nadpłaconego czynszu, pozwany zarzut przedawnienia, zagwarantowanie pewności
Zobacz»

I ACa 948/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 8 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • promocja, okres rozliczeniowy, zarzut przedawnienia, ilość i asortyment, przedawnienie roszczenia powoda, termin przedawnienia, kolejne porozumienie, pozwany, dług, rok obowiązywania, obowiązek zakupu, umowa, produkt w ilości, zobowiązanie, roszczenie, rozwiązanie porozumienia, odnowienie, obowiązywanie umowy, część wynagrodzenia, rata zaliczki
Zobacz»

VI GC 242/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 12 września 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odsetka za opóźnienie, termin przedawnienia, trzyletni termin przedawnienia, roszczenie, nota, nota odsetkowa, roszczenie o świadczenia okresowe, faktura vat, wierzytelność główna, pozwany, przedawnienie roszczenia o świadczenie, przedawnienie roszczenia głównego, chwilą przedawnienia, pozwana nota, termin przedawnienia roszczenia, roszczenie o zapłatę odsetek, świadczenie główne, płatność, pozwana faktura, teza pierwsza
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Konieczko
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Oleśnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Kałwak
Data wytworzenia informacji: