Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 455/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnie z 2016-12-30

Sygn. akt II K 455/16

PR 1 Ds 813/2016

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Dorożyński

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Kot

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2016 roku sprawy:

K. W. (W.) s. K. i W. z domu L. ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 września 2016 roku w Ż., woj. (...) umyślnie kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości (wyniki badania: I – 1,13 mg/l, II – 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w C. (...), sygn. akt IV K 1658/02 z dnia 27 listopada 2003 roku za przestępstwo z art. 177 kk popełnione w stanie nietrzeźwości,

- to jest o przestępstwo z art. 178 a § 4 kk;

I.  oskarżonego K. W. uznaje za winnego dokonania czynu opisanego w części wstępnej wyroku, ustalając, że oskarżony był wcześniej skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w C. (...) we wskazanej sprawie IV K 1658/02 za przestępstwo z art. 177 §2 kk w związku z art. 178 §1 kk, który to czyn stanowi przestępstwo z art. 178 a § 4 kk i za to z mocy art. 178 a § 4 kk wymierza mu karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego K. W. środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

III.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu K. W. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18 września 2016 roku do daty prawomocności wyroku;

IV.  na podstawie art. 43a §2 kk orzeka od oskarżonego K. W. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10000 (dziesięć tysięcy) złotych;

V.  na podstawie art. 627 kpk oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego K. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty oraz obciąża go wydatkami w kwocie 110 (sto dziesięć) złotych poniesionymi w toku postępowania przez Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 455/16

UZASADNIENIE

Wyroku wydanego w trybie art. 343 kpk

Oskarżony K. W. popełnił w dniu 18 września 2016 roku w Ż. przestępstwo z art. 178a§ 4 kk albowiem w sposób umyślny kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki R. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, wynik pierwszego badania 1,13 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc już wcześniej skazanym za przestępstwo z art. 177§ 2 kk popełnione w stanie nietrzeźwości. Fakt popełnienia tego przestępstwa potwierdza przyznanie się oskarżonego do jego popełnienia. To przyznanie się nie budzi wątpliwości, gdyż oskarżony sam wyjaśnił, że jego wina nie budzi wątpliwości i jest mu wstyd, że znowu jechał po pijanemu. Okoliczności czynu potwierdza też protokół badania trzeźwości K. W. z 18 września 2016 roku k. 2. Fakt natomiast poprzedniego skazania oskarżonego jest udokumentowany odpisem wyroku Sądu Rejonowego w C. (...) z dnia 27 listopada 2003 roku IV K 1658/02, którym skazano go za przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, przy zaistnieniu okoliczności związanych ze stanem nietrzeźwości oraz zbiegnięciem z miejsca zdarzenia, to jest za przestępstwo z art. 177§ 2 kk w zw. z art. 178§ 1 kk. Tym wyrokiem skazano go na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 8 lat.

Wymierzona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w kwocie 10 000 złotych oraz zasądzenie kosztów sądowych nastąpiło zgodnie z wnioskiem prokuratora złożonym za zgodą samego oskarżonego K. W. k. 23.

Kara pozbawienia wolności jest wymierzona w dolnym przedziale ustawowego zagrożenia z art. 178a§ 4 kk. Oskarżony był już karany na karę pozbawienia wolności i to w wysokim rozmiarze a zatem nie można było do niego zastosować warunkowego zawieszenia wykonania tej kary zgodnie z art. 69§ 1 kk. Biorąc też pod uwagę charakter przestępstwa, za które był oskarżony poprzednio skazany, wymiar wymierzonej mu wówczas kary, oraz wysoki stan nietrzeźwości w obecnej sprawie oskarżonego, wymierzona kara bezwzględna 6 miesięcy pozbawiania wolności z pewnością nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości obecnego czynu oskarżonego.

Orzeczenie środka karnego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec sprawców przestępstwa z art. 178a§ 4 kk jest obligatoryjne stosownie do art. 42§ 3 kk. Trudno uznać, że w sprawie może zachodzić jakiś wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, który przemawiałby za odstąpieniem od tego rodzaju środka karnego. Mamy tu do czynienia ze sprawcą niepoprawnym popełniającym przestępstwo w dużym stanie nietrzeźwości, który to wcześniej spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i zbiegł z miejsca zdarzenia i któremu orzeczono surowy środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznym na 8 lat. Niczego to skazanie oskarżonego nie nauczyło i na żadne dobrodziejstwo odstąpienia od dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych on nie zasługuje. Zgodnie z art. 63§ 4 kk na poczet orzeczonego zakazu zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 18 września 2016 roku do daty prawomocności wyroku.

Zgodnie z art. 43a§2 kk wobec sprawców przestępstwa z art. 178a§ 4 kk orzeka się świadczenie pieniężne w kwocie od 10 000 złotych.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 627 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marek Chuć
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Dorożyński
Data wytworzenia informacji: